Tinklalapio logotipas

SKAITMENINĖS PRIEMONĖS

 

xlsx formatu, (2020.05.19 versija)

NŠA metodininkų parengtas rekomenduojamų „Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašas. Sąraše pateikiamos įvairios mokymosi priemonės ir šaltiniai, suskirstyti pagal ugdymo sritis ir mokymo priemonių paskirtį.

pdf formatu, (2020.05.19 versija)

Naudotojų patogumui sąrašas pateikiamas ir leidinio formatu.

pdf formatu (2020.05.28 versija)

NŠA specialistų parengtas rekomendacinio pobūdžio skaitmeninių priemonių sąrašas, skirtas dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Sąraše įvairūs šaltiniai pateikti lietuvių, taip pat Lietuvos tautinių mažumų mokykloms lenkų ir rusų kalbomis.