hero

Krikščioniškų Dievo įvaizdžių galia

Krikščioniškų Dievo įvaizdžių galia

Viešoji įstaiga Gyvenimo ir tikėjimo institutas
2023-09-01
Aleksoto g. 6, Kaunas
Šiandieninėje visuomenėje ypatingai didelis su dvasingumu susijusių sąvokų ir nuomonių bei mokymų pliuralizmas. Piliečio gyvenimo tempas didelis, darbas ir pomėgiai labai greitai kinta, todėl kinta ir jo pasaulėžiūra. Mokyklose ypatingai aktualu padėti mokytojams susigaudyti, kas yra teisingas krikščioniškas Dievo įvaizdis ir kaip jis gali būti įtakotas perduodant jį vaikams. „Mokytojas, apie kurį čia kalbama, nėra vien profesionaliai pasirengęs asmuo, sistemingai perteikinėjantis mokyklos aplinkoje žinias; „mokytojas“ laikytinas „ugdytoju“ – asmeniu, padedančiu ugdyti žmogaus asmenį. Mokytojo užduotis toli gražu neapsiriboja žinių perteikimu, žinoma, apima ir tai. Ir vienu, ir antru atveju, pastaruoju net dar labiau, būtinas tinkamas profesinis pasirengimas. Neturint šio žmogiškojo pagrindo, būtų iliuzoriška imtis ugdomosios veiklos.“ (Katalikai pasauliečiai mokykloje, Šventoji katalikiškojo auklėjimo kongregacija Bažnyčios žinios 2000 m. Nr. 17). Programa „Krikščioniškų Dievo įvaizdžių galia“ kryptingai ugdo pedagogo dalyko turinio planavimo ir tobulinimo profesinę kompetenciją parengti mokiniams įdomią ir patrauklią mokymo(si) medžiagą mokant apie krikščioniškojo Dievo įvaizdžio sampratą. Programos metu įvairių dalykų mokytojai kviečiami gilintis į teisingą krikščionišką Dievo įvaizdį, jo kaitos formas; taip pat atpažinti turimą asmeninį Dievo įvaizdį. Programos metu pateikiama Dievo įvaizdžių įvairovė mene, literatūroje, kine moko ieškoti dalyko metodinių prieičių pateikiant mokiniams patrauklią mokymo medžiagą. Programa „Krikščioniškų Dievo įvaizdžių galia“ parengta 2005 m. kaip vienos dienos seminaras mokytojams, skirtas pasirengti Kalėdų, taip pat Velykų šventėms. Vėliau, 2008 m., pageidaujant dalyviams, programa buvo išplėsta, pridedant daugiau medžiagos apie Dievo įvaizdžio formavimą, Jo įvaizdį literatūroje, kine. Pagrindinė tikslinė šios programos dalyvių grupė vis dar išlieka mokytojai, atskirų mokyklų pedagogų kolektyvai. Programa skirta dorinio ugdymo, istorijos ir literatūros mokytojams, pradinio ugdymo mokytojams, klasių auklėtojams, jaunimo organizacijų vadovams, papildomojo ugdymo mokytojams bei socialiniams pedagogams, norintiems tobulinti savo ir mokinių bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius bei vertybinių nuostatų ugdymą. Praktinė veikla kurse orientuojama į pedagogų kompetenciją taikyti aktyvius ir kūrybiškus mokymosi metodus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gtinstitutas@gmail.com
Renginio vieta