hero

„Šiuolaikiniai ugdymo metodai: STEAM patyriminis ugdymas netradicinėse aplinkose“

„Šiuolaikiniai ugdymo metodai: STEAM patyriminis ugdymas netradicinėse aplinkose“

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-05-11
Vytauto pr. 44, Kaunas
STEAM ugdymas yra vienas iš šiuolaikiškiausių ugdymo būdų, integruojantis gamtos mokslus, technologijų ir inžinerijos, menų ir matematikos disciplinas, siejant jas su realiu pasauliu, pokyčiais ir progresu, darnaus vystymosi tikslais, realaus pasaulio problemų sprendimu, formuojantis mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus. Integralus ugdymo principo naudojimas švietime gali padėti spręsti mokinių susidomėjimo gamtos mokslais ir kitomis STEAM disciplinomis stokos problemą, todėl labai svarbu kelti mokytojų kvalifikaciją ir sudaryti sąlygas įgyti reikiamų kompetencijų kokybiškoms STEAM mokymo veikloms įgyvendinti. Todėl šios programos tikslas – plėtoti pedagogų ir mokyklų vadovų dalykines kompetencijas bei supažindinti su STEAM ugdymo veiksmingų metodų pritaikymu ir įgyvendinimu netradicinėse mokymo(si) aplinkose. Šios programos dalyviai susipažins su STEAM ugdymo tendencijomis užsienyje – Latvijoje ir Estijoje, apžvelgs STEAM filosofija, kuri pagrįsta tuo, kad visi šie dalykai tampa integralia visuma, mokysis kaip organizuoti problemų sprendimo, tiriamosios veiklos ir aplinkos stebėjimo veiklas integruojant jas į pamokų turinį, tačiau pasitelkiant neformaliąją ugdymosi aplinką. Šią 40 valandų programą sudaro 2 moduliai: 1. „Kartu su mokslu į STEAM“ (16 val. (12 val. kontaktinio mokymosi ir 4 val. savarankiško mokymosi)); 2. „STEAM mokinių ugdymas netradicinėse aplinkose“ (24 val. (20 val. kontaktinio mokymosi ir 4 val. savarankiško mokymosi). Programos dalyviai tobulins bendrąsias, didaktines ir dalykines kompetencijas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas projektai@kaunosic.lt
Renginio vieta