hero

„Mokytojų bendravimo su mokiniais įgūdžių tobulinimas“

„Mokytojų bendravimo su mokiniais įgūdžių tobulinimas“

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-05-24
Vytauto pr. 44, Kaunas
Komunikacijos kokybė tampa vis aktualesnė. Stebint Lietuvos socialinio gyvenimo raidą tampa akivaizdu, kad kai kurių konfliktų mūsų mokyklose priežastis – komunikacinės kompetencijos stoka. Geri veiksmingi bendravimo įgūdžiai turi įtakos vaiko akademiniams pasiekimams, tarpusavio santykių formavimuisi. Mokinių ir mokytojų egzistencinės vertybės yra orientuotos į mokymąsi įgyjant žinių ir tobulėjant per tarpusavio santykius, veiklą, mokyklinio gyvenimo mikroaplinką. Mokytojai ir mokiniai mokyklinį gyvenimą suvokia kaip svarbią jų gyvenimo sritį. Šiuolaikinė Lietuvos mokykla, siekdama prisitaikyti prie kintančios aplinkos turi tapti efektyvia, suvokiančia tikrovę ir dabartinę padėtį, išsiskiriančia iš kitų ir nuolat tobulėjančia ugdymo sistema, turi mokėti balansuoti tarp nuolatinės kaitos ir stabilumo bei tęstinumo užtikrinimo, kurių sudėtinė dalis yra nuolatinė plėtra, tobulėjimas ir bendradarbiavimas. Mokymai skirti pedagogams, jų metu pedagogai susipažins su kartų teorija ir geriau supras šiuolaikinius vaikus, jų emocijas. Ar jie priklausomi nuo kompiuterio, ar ypatingai gabūs? Nepaklūstantys autoritetams, negerbiantys ribų ar turintys itin stiprią savivertę ir teisingumo jausmą? Hiperkatyvūs ar ypatingai jautrūs? Mokymuose bus giliau pažvelgiama į visuomenės procesus, kurie formavo Z, indigo, alfa kartos vaikų bruožus, susipažinsime su psichologinėmis teorijomis apie šių kartų bruožus, hiperaktyvius vaikus. Šie mokymai padės geriau pažinti Z, indigo, alfa kartos atstovus, atrasti ir priimti jų psichologines ypatybes, išbandyti naujus, kūrybiškus mokymo, bendravimo ir bendradarbiavimo metodus. Mokymuose dalyviai ieškos būdų, kaip kūrybiškai, pasitelkiant autentiškumą, humorą ir pagarbą išlaikyti drausmę klasėje ir būti tikru autoritetu Z, indigo, alfa kartos vaikams. Programos moduliai-seminarai: • „Sunkūs” ir nevaldomi vaikai – mūsų didieji mokytojai. Kaip geriau suprasti ir sutarti su autistiškais, hiperaktyviais ir turinčiais emocijų-elgesio sunkumų vaikais”. 6 val. • Pedagogas ir tėvai: bendradarbiavimas su šiuolaikine šeima. „Sunkūs tėvai“- kaip rasti bendrą kalbą?. 6 val. • Alfa kartos vaikai ir ateities ugdymo įstaigos vizija. 6 val. • Z kartos vaikai, hiperaktyvūs ar indigo? Kaip kūrybiškai drausminti šiuolaikinius vaikus? 6 val. • Kaip būti tikru autoritetu šiuolaikiniams vaikams: šilta širdis – tvirta ranka. 6 val. • Emocijų molekulės, sudėtingi jausmai ir paprasti būdai juos valdyti 6 val. Paskaitos: • Paskaita „Sunkūs” ir nevaldomi vaikai – mūsų didieji mokytojai. Kaip geriau suprasti ir sutarti su autistiškais, hiperaktyviais ir turinčiais emocijų-elgesio sunkumų vaikais“ 2 val. • Paskaita „Z kartos vaikai, hiperaktyvūs ar indigo? Kaip kūrybiškai drausminti šiuolaikinius vaikus?“ 2 val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ginta.tarankiene@kaunosic.lt
Renginio vieta