hero

Troškimų galia (2 dalys)

Troškimų galia (2 dalys)

Viešoji įstaiga Gyvenimo ir tikėjimo institutas
2023-09-01
Aleksoto g. 6, Kaunas
Lietuvos švietimo plėtotės strateginėse nuostatų gairėse (2003–2012) ypatingas dėmesys kreipiamas į integralų mokytojų rengimą, orientuotą į „kintantį mokytojo vaidmenį žinių visuomenėje ir šiuolaikiniam mokytojui būtinas naujas kompetencijas bei vertybines nuostatas. Kuriant žinių visuomenę, keičiamas pats mokytojo vaidmuo: mokytoją – žinių turėtoją ir perteikėją, keičia mokytojas – mokymosi organizatorius, mokymosi galimybių kūrėjas, mokymosi patarėjas, partneris, tarpininkas tarp mokinio ir įvairių šiuolaikinių informacijos šaltinių. Kartu mokytojas dabarties visuomenėje turi išlikti ir ugdytojas, gyvenimo tiesų liudytojas, perduodantis tradiciją bei mokantis ją kūrybingai plėtoti.“ (13.2.). Troškimai yra mūsų gyvybinės energijos šaltinis, tačiau ne visada aiškiai atpažįstame, ko iš tikrųjų trokštame. Neįvardinti ir neįgyvendinti troškimai yra liūdesio ir menkavertiškumo priežastis. Programa „Troškimų galia“ padeda geriau pažinti savo asmenybę, polinkius ir troškimus, atrasti troškimų kilmę ir atpažinti, į kokias vertybines nuostatas jie mus kreipia. Užsiėmimų metu yra pateikiami metodai troškimų prioritetams išsiaiškinti ir būdai troškimams pasiekti. Programos dalyviai įgyja bendrakultūrinę kompetenciją vadovautis bendražmogiškomis vertybėmis, įgauna vidinės stiprybės ir aiškumo santykiams su savimi ir kitais. Gyvenimo kasdienybė nušvinta viltimi ir džiaugsmu. Dalyviai išmoksta planuoti veiklos ir troškimų įgyvendinimo žingsnius, reflektuoti ir analizuoti rezultatus, naudoti kritinį ir kūrybinį mąstymą. Atsižvelgus į dalyvių pageidavimus, programa yra pritaikoma įvairios trukmės mokymams (nuo 3 dienos iki 5 dienų). Asmeninės užduotys yra skirtos labiau pažinti save ir santykių su kitais tobulinimui. Programa skirta pradinio ugdymo mokytojams, institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, klasių auklėtojams, bendrojo lavinimo ir papildomojo ugdymo mokytojams bei socialiniams pedagogams, norintiems tobulinti savo ir mokinių bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gtinstitutas@gmail.com
Renginio vieta