hero

Emocinis raštingumas ir psichologinio klimato gerinimas įstaigoje

Emocinis raštingumas ir psichologinio klimato gerinimas įstaigoje

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
2023-05-18
Taikos g. 22, Pasvalys
Pasvalio sporto mokyklos tikslai yra: sutelkti, koordinuoti ir nukreipti rajone veikiančių įstaigų, visuomeninių kūno kultūros ir sporto organizacijų veiklą Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo programų įgyvendinimui rajone, sudaryti sąlygas rajono gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, stiprinti savo sveikatą, siekti sportinių rezultatų; per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, sporto mokslo bei medicinos specialistų parengtomis bei praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti sportininkus, galinčius deramai atstovauti olimpinėse ir parolimpinėse žaidynėse, Pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose tarptautiniuose renginiuose, respublikinėse, apskrities, rajono varžybose. Todėl labai svarbu, kad sporto mokyklos bendruomenės nariai patys būtų emociškai raštingi, būtų produktyvūs ir kūrybingi, bei mokėtų pritaikyti informacines technologijas savo darbe. Programą sudaro 3 moduliai (24 val. teorijos ir praktikos; 16 val. skirta savarankiškam mokymuisi): I modulis – „Neurobika – treniruotė smegenims“ 3-jų dalių teoriniai-praktiniai mokymai (8 val./3 val.). Neurobika – tai reguliariai atliekami multisensoriniai pratimai, kuriais stimuliuojamos ir aktyvinamos įvairios smegenų pusrutulių sritys. Pratimų tikslas – įtraukti kuo daugiau jutimų, koncentruoti dėmesį į pojūčius ir juos lavinti. Neurobikos metu siekiama padidinti deguonies kiekį galvos smegenyse ir taip pagyvinti nervinių ląstelių veiklą. II modulis – „Informacinių technologijų panaudojimo galimybės neformaliojo ugdymo procese“, (8 val./7 val.). Nors fizinis aktyvumas gyvenime užima labai svarbią poziciją, tačiau gyvenimo tėkmė verčia prisitaikyti prie kintančio pasaulio, kuris neįsivaizduojamas be kompiuterio, interneto, kitų inter?ktyvių įr?nkių bei technologijų. Visos šios technologijos vis d?žni?u yr? n?udoj?mos neformaliojo ugdymo įst?igose, t?d t?i t?mp? ne?tsiej?m? ugdymo sistemos d?limi. Tai puikiai buvo galima pamatyti, susiklosčius nepalankiai Pasaulinei pandeminei situacijai, esant priverstiems dirbti nuotoliniu būdu. IKT t?mp? tikru p?g?lbininku ped?gogui įv?iriose jo org?nizuoj?mose veiklose, p?ded? j?m p?siruošti veikloms, suteiki? d?ugi?u g?limybių p?įv?irinti ir efektyvinti ugdymo procesą, jį keisti. III modulis – „Stresinių situacijų valdymas darbinėje ir asmeninėje aplinkoje“ (8 val./6 val.). Mokslininkų įrodyta, kad kiekvienas žmogus per valandą išgyvena apie 30 emocijų, o kasdien net iki 500 emocinių būsenų, ir nors dalis žmonių nemalonių emocijų vengia, naudodami įvairius gynybos mechanizmus – kiekviena emocija yra vertinga ir naudinga žmogui. Labai svarbu pajutus emociją - neneigti, pajausti, net jei ji yra nemaloni, identifikuoti/atpažinti kokią emociją jaučiame, išanalizuoti, kodėl ją jaučiame ir ką ji mums praneša bei padaryti išvadas. Psichoemocinę įtampą didina daugybė neišspręstų problemų, nuolatinė perkrova, pervargimas, nemokėjimas pailsėti. Emocinis raštingumas turi lemiamos reikšmės mūsų sveikatai, tarpusavio santykiams, produktyvumui, gyvenimo pilnatvės jausmui. Programa skirta sporto mokyklos bendruomenei. Mokymų dalyviai programoje tobulins emocinio raštingumo, kolegialaus mokymosi, darbo komandoje, naujų technologijų ir informacijos valdymo, skaitmeninio raštingumo, kūrybines kompetencijas, kurias sėkmingai taikys darbe.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Pasvalio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ingadukne@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 862219032
Renginio vieta