hero

„Jaunimas gali“ programos trenerių bendravimo įgūdžių tobulinimas

„Jaunimas gali“ programos trenerių bendravimo įgūdžių tobulinimas

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2023-09-04
Josvainių g. 40, Kėdainiai
Vykstant sparčiai visuomenės kaitai, didėjant emigracijai, vartojimui, vykstant ugdymo paradigmų kaitai vis svarbiau darosi pedagogams gebėti sukurti mokymosi erdvę, kurioje įvairaus amžiaus vaikai (nuo 4 iki 19 metų) galėtų ugdyti gebėjimus ir vertybines nuostatas, padedančias prisitaikyti visuomenėje, elgtis pozityviai ir veiksmingai susidoroti su gyvenimo iššūkiais. Norint įtraukti kuo daugiau jaunimo į neformalaus ugdymo programas, svarbu atrasti formatą, kuris jaunuoliams būtų patrauklus ir įdomus. Viena iš priemonių, atliepiančių jaunų žmonių interesus bei poreikius ir prisidedančių prie jaunuolių visuminio ugdymo, yra sportas. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Jaunimas gali“ teikdama kokybišką neformalų ugdymą per aktyvią ir sportinę veiklą padeda vaikams ir jaunimui nuosekliai ugdytis įgūdžius, reikalingus sėkmingai įsitvirtinti gyvenime. Tyrimai rodo, kad sportas ne tik stiprina žmogaus sveikatą, bet taip pat gerina jo psichologinę būseną, lemia pozityvesnį požiūrį į gyvenimą ir palankiai veikia paauglių gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti, pasitikėjimo savimi ir kitus socialinius įgūdžius. „Jaunimas gali“ programoje ypatingas vaidmuo tenka ugdytojui (treneriui), kuris yra ne tik mokytojas, bet ir mentorius bei sektinas pavyzdys. Trenerio ir auklėtinių užmegztas pozityvus bei pasitikėjimu grįstas tarpusavio santykis yra kertinis veiksnys ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius ir skatinant sveiką jų gyvenimo būdą. Todėl iškyla poreikis stiprinti ugdytojų pasiruošimą kuriant dialogą, kuris skatintų paauglių teigiamus elgesio pokyčius, bei įgyjant žinių ir įgūdžių, kaip veiksmingai vesti pokalbius, išsiaiškinti motyvaciją ir nukreipti jaunuolius nustatyti ir pasiekti savo tikslus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas d.ceidiene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 834753897
Renginio vieta