hero

Pokyčiai atnaujintose matematikos programose ir egzaminuose: kaip taikysime?

Pokyčiai atnaujintose matematikos programose ir egzaminuose: kaip taikysime?

VšĮ "Gyvenimo universitetas LT"
2023-09-04
Konstitucijos pr. 12 - 218, Vilnius
2022 m. patvirtinta matematikos bendroji programa (2022 m. rugpjūčio 24 įsakymas (Nr. V-1269) „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“), kuri nelyginėse klasėse (5 kl., 7 kl., 9 kl., ir III gim. kl.) pradedama įgyvendinti nuo 2023 m. rugsėjo mėn. Ugdymo turinys, programos įgyvendinimo pradžia ir kiti su šiuo atnaujinimu susiję aspektai reikalauja išsamesnės mokymo turinio analizės ir detalaus ugdymo planavimo. Mokymuose pateikta metodinė medžiaga ir pedagoginės idėjos padės matematikos mokytojams geriau įvertinti ir suprasti patvirtintos matematikos bendrosios programos pokyčius tokiose temose kaip: turinio planavimas, kompetencijos ir jų raiška, mokinių pasiekimų matavimas, figūrų panašumas pagrindiniame ugdyme, statistinio raštingumo ugdymas, duomenų interpretavimas, pagrindimai ir įrodymai, geometrija, įvairūs įrodymo uždaviniai, tarpiniai patikrinimai, brandos egzaminų užduotys.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@pedagogas.lt
Renginio vieta