hero

Bendradarbiavimas ir ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas, kuriant palankią ugdymo(si) aplinką

Bendradarbiavimas ir ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas, kuriant palankią ugdymo(si) aplinką

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2023-09-04
Baltijos pr., Klaipėda
Programa yra skirta pedagogų profesiniam tobulėjimui. Ji sukurta remiantis įvairiomis mokymosi kryptimis, įskaitant ugdymo(si) turinio ir procesų planavimą, bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, emocijų suvokimą ir raišką, kompiuterinių įrankių naudojimą organizuojant ugdymo turinį, veiklos erdvės ir jos būklės mokykloje kūrimą, lyderystę ir vadybą, ir vaiko pasiekimų kokybę. Programa apima įvairias mokymų formas ir veiklas, tokias kaip seminarai, atvira veikla, paskaitos, kolegialus mokymasis ir apskritojo stalo diskusijos. Daug dėmesio skiriama inovatyviam ikimokykliniam ugdymui, savęs pažinimui pozityvių tarpasmeninių santykių kontekste, įtraukiamajam ugdymui, lyderystei ir bendradarbiavimui. Tobulindami šias kompetencijas, pedagogai taps efektyvesni ugdydami vaikų emocinę gerovę, gerindami bendruomenės narių bendravimą ir bendradarbiavimą, naudodami naujausias technologijas ugdymo procese, didindami mokymosi aplinkos kokybę, tobulėdami lyderystės ir vadybos srityje, ir vertinant vaiko pasiekimus. Tai padės sukurti palankią ugdymo aplinką, kurioje visi vaikai galėtų tobulėti ir vystytis, tinkamai pasirengtų mokyklai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas tomas.sniuksta@kpskc.lt
Renginio vieta