hero

Kokybiško ugdymo įgyvendinimas, atliepiant įvairius vaiko poreikius

Kokybiško ugdymo įgyvendinimas, atliepiant įvairius vaiko poreikius

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras
2023-09-04
Baltijos pr., Klaipėda
Programa yra skirta pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų mokymui ir kompetencijų tobulinimui. Programa apima įvairius modulius, kurie koncentruojasi į ugdymo turinio ir procesų planavimą, bendradarbiavimo kultūrą, pagalbą mokiniui, emocijų suvokimą ir raišką, vaiko pasiekimų kokybę ir asmeninį meistriškumą. Pedagogai gilins žinias apie inovatyvų ikimokyklinį ugdymą, Kimochi programos principus, STEAM veiklas, efektyvų bendravimą su vaikais ir profesinio perdegimo prevenciją. Be to, bus sprendžiami vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo iššūkiai, taip pat nagrinėjamos temos, susijusios su vaikų motyvacijos ugdymu, emocinio suvokimo ir raiškos kūrimu. Edukacinės išvykos bendruomenei suteiks galimybę tobulinti asmeninį meistriškumą ir bendravimo kokybę.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rastine@kpskc.lt
Renginio vieta