hero

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas: prioritetai, turinys, pagalba

Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas: prioritetai, turinys, pagalba

Kretingos rajono švietimo centras
2023-09-22
J. Pabrėžos g. 8, Kretinga
Mokyklose daugėjant vaikų su vystymosi problemomis, ypatingai emocijų ir elgesio sunkumų turinčių mokinių, ypač aktualus tampa savalaikis švietimo pagalbos teikimas kiekvienam vaikui. Ugdant elgesio ar/ir emocijų problemų turinčius vaikus svarbiausia yra vaikų pažinimas, jų poreikių nustatymas, veiksnių, lemiančių pageidaujamą ar nepageidaujamą elgesį, požymių, liudijančių sunkumus ar sutrikimus, pastebėjimas, analizavimas ir bendros veiklos strategijų numatymas. Vaikų, turinčių elgesio ar/ir emocijų sunkumų arba sutrikimų, ugdymo sėkmę lemia visos švietimo sistemos pasirengimas užtikrinti kokybišką ugdymą bei paslaugas, kiekvieno besimokančiojo individualius poreikius atitinkančių sąlygų sukūrimas bendrajame ugdyme, taip pat vaikams ir jų šeimoms teikiama koordinuota pagalba, pedagogų ir pagalbos specialistų profesionalumas ir pozityvus požiūris į minėtų sutrikimų turinčius vaikus. Ugdydami emocijų ir elgesio sutrikimų turinčius mokinius, pedagogai dažniausiai taiko individualius pokalbius, aiškinimą, kolektyvinius žaidimus ir savarankišką veiklą. Reikalingi specializuoti mokymai ugdymo įstaigose dirbantiems pedagogams ir specialistams. Programa skiriama specialiesiems pedagogams, logopedams
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta