hero

Universalaus mokymo(si) dizaino strategijos diegimas

Universalaus mokymo(si) dizaino strategijos diegimas

Utenos švietimo centras
2023-09-14
Maironio g. 12, Utena
Šioje programoje dalyviai mokydamiesi diegti universalaus mokymosi dizaino strategiją įgyja gebėjimų planuoti ir organizuoti ugdymo procesą taip, kad šalintų mokinių mokymosi barjerus, sudarytų sąlygas patirti mokymosi sėkmę. Programa yra 60 val. kurią sudaro septyni savarankiški moduliai. Dalyvavę visoje programoje dalyviai patobulins šias mokytojo profesines kompetencijas: mokymo(si) proceso valdymo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems, mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo. Programa prisideda prie nacionalinio 2020-2022 metų kvalifikacijos tobulinimo antro prioriteto (kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas) pirmos krypties (mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos) įgyvendinimo.
Papildoma informacija
Savivaldybė Utenos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas vitalija.bujanauskiene@gmail.com
Renginio vieta