hero

MOKYTOJŲ SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS. SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ LYGIS – LYDERIS (C1)

MOKYTOJŲ SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS. SKAITMENINIŲ KOMPETENCIJŲ LYGIS – LYDERIS (C1)

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2024-01-08
Gražinos g. 8, Radviliškis
Skaitmeniniai įgūdžiai kasdien tampa vis svarbesni šiuolaikiniam žmogui, todėl, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdydama ugdymo turinio atnaujinimą, į kompetencijų sąrašą įtraukė skaitmeninę kompetenciją. Pagrindiniai skaitmeninės kompetencijos sandai – skaitmeninis turinys, skaitmeninis komunikavimas, skaitmeninė sauga, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas – apibrėžia esminius gebėjimus: saugų ir etišką bendravimą ir bendradarbiavimą e. erdvėje, gebėjimą saugiai elgtis su visomis skaitmeninėmis priemonėmis ir įranga, gebėjimą kurti įvairių formų ir formatų skaitmeninį turinį ir dirbti su juo, spręsti įvairaus lygio problemas bei vertinti, į(si)vertinti ir kritiškai mąstyti. Skaitmeninė kompetencija apima visus mokomuosius dalykus, formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Šiandieniniame pasaulyje, kai į mokyklas ateina alfa kartos mokiniai, visiškai technologiškai raštinga karta, ugdymui(si) reikalingos inovatyvios priemonės ir atitinkamas skaitmeninių kompetencijų ugdymas. Čia itin svarbus mokytojo vaidmuo. Mokytojas ne tik turi gebėti naudotis skaitmeninėmis technologijomis pats, bet ir ugdyti mokinių skaitmeninį raštingumą. Skaitmeniniai įrankiai, bendravimas ir bendradarbiavimas, internetas, saugumas e. erdvėje tampa neatsiejama dalimi įvairių dalykų pamokose, visame ugdymo(-si) procese. Skaitmeninių kompetencijų ugdymas atsispindi atnaujinamame ugdymo turinyje, nurodoma kiekvieno dalyko bendrojoje programoje, aptariant, kokiais pasiekimais, ir mokymosi turiniu ugdoma kiekviena kompetencija.
Papildoma informacija
Savivaldybė Radviliškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@radviliskiopc.lt
Renginio vieta