hero

Nauji mokytojo padėjėjo vaidmenys ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Nauji mokytojo padėjėjo vaidmenys ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2023-09-21
Josvainių g., Kėdainiai
Ugdymo įstaigose vis svarbesnis tampa mokytojo padėjėjo vaidmuo. Siekiant kokybiško ugdymo visiems vaikams, būtina tinkamai pasirengti ir gerai išmanyti savo darbines veiklas, funkcijas bei atsakomybes. Jei anksčiau ikimokyklinio ugdymo įstaigose mokytojų padėjėjų vaidmuo apsiribodavo patalpų tvarkymu ir kitais buities darbais, šiandien mokytojų padėjėjai dalyvauja ugdymo procese, rūpinasi gera emocine vaikų būsena, ugdo vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, atstovauja ugdymo įstaigos vertybes. Nauji iššūkiai atsiranda pradėjus dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Kiekvienoje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje mokytojų padėjėjai skirtingai prisideda prie įstaigos ir ugdymo proceso kūrimo, bet mokytojų ir mokytojų padėjėjų komandinis darbas suteikia geresnes galimybes padėti kiekvienam vaikui ugdytis savo tempu ir atsižvelgiant į individualius poreikius.Vienos iš pagrindinių mokytojo padėjėjo veiklų yra pagalba grupei ar mažoms grupėms; individuali pagalba mokiniui; bendravimas ir bendradarbiavimas su kolegomis, dirbančiu grupėje mokytoju profesiniais klausimais; bendravimas su vaikais, kuriems reikalinga mokytojo padėjėjo pagalba. Mokytojo padėjėjo veiklos išryškėja dirbant kartu su mokytoju. Svarbūs tarpasmeniniai veiksniai - pagarba vienas kito atžvilgiu, abipusis pasitikėjimas. Mokytojo padėjėjo veikloms atlikti būtinos profesinės žinios. Esant žinių trūkumui, mokytojo padėjėjas negali atlikti daugelio savo vaidmenų: tinkamai padėti vaikui, turinčiam individualius ugdymosi poreikius; bendrauti su grupėje dirbančiu mokytoju apie vaiko ugdymosi galimybes. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas Lietuvos ugdymo įstaigose jau tapo realybe. Vis aktualesnė ir svarbesnė tampa idėja, kad kartu su mokytojais turi dirbti ir mokytojų padėjėjai. Mokytojų padėjėjų veikla suteikia galimybę pedagogams skirti didesnį dėmesį ugdymo procesui. Kokių kompetencijų ir asmeninių savybių reikia mokytojo padėjėjui, dirbant su vaikais? Ar mokytojo padėjėjui pakanka vidurinio išsilavinimo, norint gerai ir tinkamai atlikti savo kasdienines pareigas. Kol kas paprasčiausias šios problemos sprendimas – įvairiapusis ir nuoseklus mokymasis, savišvieta, dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo programose.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas d.ceidiene@gmail.com
Renginio vieta