hero

Mokyklos autentiško įvaizdžio kūrimo ir kultūrinio ugdymo strategijos

Mokyklos autentiško įvaizdžio kūrimo ir kultūrinio ugdymo strategijos

Kretingos rajono švietimo centras
2023-08-30
J. Pabrėžos g. 8, Kretinga
Programa „Mokyklos autentiško įvaizdžio kūrimo ir kultūrinio ugdymo strategijos“ skirta suteikti mokytojams ir pagalbos specialistams žinių, įgūdžių ir strategijų, reikalingų autentiškam ir pozityviam mokyklos įvaizdžiui sukurti, kartu teikiant pirmenybę kultūrinio ugdymo plėtrai. Dalyviai išnagrinės įvairius būdus, kaip puoselėti stiprią ir unikalią mokyklos tapatybę, atitinkančią institucijos vertybes, viziją ir misiją. Jie išmoks veiksmingų bendravimo būdų, kaip pagerinti mokyklos įvaizdį tiek viduje, tiek išorėje. Programoje bus gilinamasi į tokias sritis, kaip efektyvios komunikacijos kūrimas, viešieji ryšiai ir socialinių partnerių paieška. Dalyviai atras naujų metodų, kaip įtraukti įvairias suinteresuotąsias šalis, įskaitant mokinius, tėvus, darbuotojus ir vietos bendruomenę, į gyvybingos ir įtraukiosios mokyklos kultūros ugdymo procesą. Programa akcentuos kultūrinio ugdymo reikšmę šiandieninėje globalizuotoje visuomenėje. Dalyviai įgis įžvalgų, kaip kurti mokymo programas ir veiklą, skatinančią kultūrinį supratimą, dėkingumą ir pagarbą. Jie tyrinės skirtingus mokymo metodus, išteklius ir technologijas, kurios veiksmingai integruoja kultūrinį švietimą įvairiuose dalykuose ir klasėse. Interaktyviuose seminaruose, atvejų analizėse ir bendradarbiavimo diskusijose dalyviai turės galimybę kurti savo mokyklai būdingus veiksmų planus ir įgyvendinimo strategijas. Iki programos pabaigos dalyviai bus aprūpinti įrankiais ir metodikomis, reikalingomis autentiškam mokyklos įvaizdžiui kurti, kultūriniam ugdymui puoselėti, ilgalaikei savo ugdymo įstaigos sėkmei užtikrinti.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta