hero

Įtraukiojo ugdymo link: universalus dizainas ugdyme

Įtraukiojo ugdymo link: universalus dizainas ugdyme

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
2023-08-29
Seinų g. 1, Lazdijai
Nuo 2024 m. visos ugdymo įstaigos Lietuvoje tampa atviros kiekvienam besimokančiajam, įsipareigojant, kad kiekvienas iš jų pasiektų mokymosi sėkmę. „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje vienas iš horizontaliųjų principų yra įtrauktis, kurios numatyta siekti per universalaus dizaino ugdyme (toliau UDM) prieigos įgyvendinimą. Pastaroji ugdymo prieiga, besiremianti neuromokslu, teikia pagrįstus ugdymo principus bei gaires kurti ir įgyvendinti įtraukųjį ugdymą. Moksliniai tyrimai (pvz. Capp, 2017) rodo, kad mokiniai, ugdomi remiantis UDM principais, pasiekia aukštus, kiekvieno mokinio potencialą atitinkančius, rezultatus. Taikant UDM remiamasi esmine nuostata – lankstumas, pateikiant įvairių būdų: 1) mokinių sudominimui; 2) žinių supratimui; 3) mokymosi veiklos ir rezultatų pademonstravimui. Ugdymas, paremtas UDM principais, veda link mokinio-besimokančio eksperto. Todėl kyla būtinybė supažindinti švietimo bendruomenę su UDM prieiga, gilintis į esminius jos principus, idant atsirastų įgūdis adaptuoti turimą mokymo praktiką atliepiant UDM esminius principus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Lazdijų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@svietimocentras.lt
Renginio vieta