hero

Mokinio asmeninės ūgties dienoraštis ir jo svarba

Mokinio asmeninės ūgties dienoraštis ir jo svarba

Klaipėdos rajono švietimo centras
2023-09-14
Kvietinių g. 30, Gargždai
Mokinių asmeninė pažanga, jos stebėjimas, analizavimas yra vienas svarbių ugdymo klausimų mokinio asmeninei ūgčiai plėtotis. Kaip dažnai mokiniai susimąsto apie savo mokymąsi, kas pavyksta, kodėl kas nors nepasiseka? Pažangos stebėjimo įrankio paskirtis – padėti mokiniams stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi, priimti sprendimus dėl tolesnių veiksmų stiprinant savo mokėjimo mokytis gebėjimus. Laukiami ir numatomi programos rezultatai: 1. Mokymų dalyviai įgys žinių apie mokinio asmenybės ūgtį ir paramos būdus. 2. Dalyviai išmoks pažinti save ir kitus asmenis, kurs teigiamą pozityvų požiūrį į save ir kitus, vystys pagarbą ugdytinių ir jų tėvų socialiniam, kultūriniam tapatumui, sieks mokyti mokinius vadovaujantis bendražmogiškosiomis vertybėmis, dėmesingumu ir dėkingumu sau ir kitiems. 3. Ugdymo įstaigų klasių vadovai, mokytojų komandos kurs savęs pažinimo dienoraštį analizuodami mokinio asmenybės ūgties veiklas ir perspektyvą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861533534
Renginio vieta