hero

„Užsienio kalbų mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas/gilinimas“

„Užsienio kalbų mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų tobulinimas/gilinimas“

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
2023-09-19
V. Mačernio g. 29, Plungė
Užsienio kalbų mokymas ir mokėjimas sudaro sąlygas asmenybei formuotis ir bręsti: bendrauti su pasauliu, pažinti kultūras, naudotis informacijos šaltiniais pažinimo tikslais ir keistis informacija su kitų kraštų žmonėmis, plėsti kalbinį akiratį bei formuotis bendravimo kultūrą. Lietuvai tapus lygiateise Europos Sąjungos valstybe, užsienio kalbų mokymas sparčiai populiarėja. Siekiant geriau pasinaudoti kalbų mokymui(si) palankiais amžiaus tarpsniais, ugdoma elementari užsienio kalbos komunikacinė kompetencija. Svarbu, kad mokydamasis užsienio kalbos vaikas ugdytųsi norą jos mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis savarankiškai, atsakyti už savo mokymosi sėkmę ir rezultatus. Užsienio kalbų mokymas siekia geriau panaudoti kalbų mokymuisi palankų amžiaus tarpsnį ir pagerinti užsienio kalbų mokymosi rezultatus vėlesniais etapais. Ši ilgalaikė (40 val.) kvalifikacijos tobulinimo programa suteiks galimybes užsienio kalbų mokytojams susipažinti su švietimo naujovėmis ir tendencijomis, aktualizuoti dabartines užsienio kalbų didaktikos kryptis, suvokti užsienio kalbų ugdymo turinio kaitos ir bendrąsias ugdymo turinio atnaujinimo nuostatas. Daug dėmesio bus skiriama aktyvių mokymo(si) metodų taikymui ugdymo procese, siekiant aktyvaus mokinių mokymosi. Dalyviai atliks praktines užduotis, stebės video medžiagą. Bus atliekamos refleksijos veiklos, analizuojama ir aptariama, kaip sekasi siekti išsikeltų tikslų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Plungės r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas plungessuaug@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 844852038
Renginio vieta