hero

Med?ų ir informacinis raštingumas: kaip grėsmes paversti galimybėmis?

Med?ų ir informacinis raštingumas: kaip grėsmes paversti galimybėmis?

Utenos švietimo centras
2023-09-14
Maironio g. 12, Utena
Gebėjimas kritiškai vertinti informacija, atsirinkti šaltinius, gebėti pagrįstai diskutuoti bei kurti pagarbų ir demokratiją stiprinantį turinį yra bendrieji gebėjimai, kurie yra aktualūs visuose ugdomuosiuose dalykuose. Didėjantis susipriešinimas visuomenėse, augantis klaidinančios informacijos srautas, sparti technologijų plėtra, sukurianti ne tik naujas galimybes, bet ir grėsmes, yra tie procesai su kuriais tvarkosi kiekviena mokykla ir mokytojas. Medijų ir informacinis raštingumas, praktiniai įrankiai, leidžiantys integruoti šios srities temas į dalykinį turinį yra tai, kas padės pedagogams dirbant su mokiniais suteikti jiems būtinas kompetencijas. Atnaujintose ugdymo programose medijų ir informacinio raštingumo temos yra atskleidžiamos atskiruose mokomuosiuose dalykuose, o palikta galimybė dalį turinio nusistatyti pačiai mokyklai ar mokytojui sukuria prielaidas dar didesnei šios temos integracijai. Ši programa skirta visiems, kad dalyviai galėtų atpažinti dezinformaciją, pasitikėti informacija ir tikslingai naudoti medijas Programa yra 40 val. (26 val. yra kontaktinio, o 14 val. – savarankiško darbo), sudaro penki moduliai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Utenos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas rita.diominiene@gmail.com
Renginio vieta