hero

Diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo modelio praktinis diegimas mokykloje

Diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo modelio praktinis diegimas mokykloje

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2024-01-15
Dariaus ir Girėno g., Radviliškis
Šiandien mokytojui keliami dideli uždaviniai: sudominti mokinius, diferencijuoti darbą pamokoje, pamatyti ir įvertinti kiekvieno mokinio pažangą, vertinti formuojant, siekti kuo aukštesnių akademinių mokinių pasiekimų, tačiau nepamiršti lavinti bendrųjų kompetencijų, emocinio intelekto, kritinio mąstymo ir gebėjimo spręsti problemas. Dažnai toks darbo „aprašas“ atrodo atitrūkęs nuo realybės, panašus į „mokymo fantastiką“. Ši programa įgyvendinama atliepiant diferencijuoto / individualizuoto ugdymą, taikant Scoolsy internetinę sistemą ir skaitmeninį turinį, gerosios praktinės patirties poreikį. Po šios programos dalyviai gebės praktiškai organizuoti(s) individualizuotą / diferencijuotą pamoką ir žinos būdus, kaip užtikrinti galimybę skirtingų gebėjimų vaikams judėti savo tempu bei bus įvaldę Scoolsy skaitmeninę platformą skirtą individualių planų sudarymui, naujo turinio mokymui(si) ir individualios pažangos stebėsenai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Radviliškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@radviliskiopc.lt
Renginio vieta