hero

Kultūrinio sąmoningumo ugdymas per teatrą

Kultūrinio sąmoningumo ugdymas per teatrą

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2023-09-14
Vytauto g. 32, Biržai
Plačiaja prasme, kultūra- vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės išsivystymo lygį, o imant žmogaus individualią perspektyvą - būtent kultūra užtikrina visavertį socialinį gyvenimą šiuolaikinėje visuomenėje. Jei nuo kultūros kokybės priklauso visuomenės ir atskirtų jos vienetų- nuo pačių didžiausių iki mažiausių- (valstybės, organizacijų, švietimo įstaigų, klasių, šeimos) augimas, tai individo gyvenimo perspektyva - nuo dalyvavimo (įsitraukimo) kultūriniame gyvenime. Atliktų tyrimų rezultatai patvirtina prielaidas, kad kultūrą vartojantys žmonės yra akivaizdžiai visuomeniškesni, laimingesni, jaučiasi sveikesni, labiau pasitiki kitais. Kitaip tariant, atliepia pagrindinius šiuolaikinės visuomenės iššūkius. Kultūrinis sąmoningumas, apimantis žinias, nuostatas ir elgesį, ugdomas visą gyvenimą. Ir turbūt drąsiai galima daryti prielaidą, jog kuo anksčiau yra diegiami tam tikri įgudžiai, tuo stipriau jie tampa savaime suprantama žmogaus savastimi. Teatras - viena palankiausių erdvių ugdyti žmogaus kūrybiškumą, kritinį mąstymą, estetinį suvokimą, kuriuos galima išskirti kaip bene pagrindines ateities žmogaus kompetencijas, kurios bus reikalingos nepriklausomai nuo amžiaus, pasirinktos profesijos, šeimynio ar kito socialinio statuso.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta