hero

Įtraukusis meninis ugdymas: vertybės, iššūkiai, principai ir galimybės

Įtraukusis meninis ugdymas: vertybės, iššūkiai, principai ir galimybės

Klaipėdos rajono švietimo centras
2023-09-13
Kvietinių g. 30, Gargždai
2024 m. rugsėjį įsigaliosiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais, kelia padidintą / sustiprintą iššūkį ir neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) įstaigų pedagogams – labiau pritaikyti meninio ugdymo paslaugas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams – vadinasi, ugdytis vertybines nuostatas, skatinančias supratimą įtraukties svarbai, giliau pažinti galimus vaikų / mokinių specialiųjų ugdymosi poreikius, jų pasireiškimo bruožus ir pagalbos būdus. Įtraukties kontekste iškyla vienas svarbių NVŠ įstaigos uždavinių – sudaryti sąlygas ir padėti mažiau galimybių turintiems vaikams / mokiniams (akademinių, meistriškumo pasiekimų prasme) įsitraukti į menines veiklas, tenkinti saviraiškos poreikius ir sėkmingai plėtoti bendrąsias kompetencijas. Sėkmingam meninės saviraiškos plėtojimui teigiamą įtaką turi jausmų pažinimas, savivoka, pasitikėjimas savimi bei kitais. Šiuo atveju pedagogui, dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, labiausiai gali padėti menų (dailės ir muzikos) terapijos principų ir elementų išmanymas. Remiantis aukščiau nurodytomis prielaidomis, reikalingomis sėkmingam įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui – vertybinių nuostatų ugdymas, elgesio sutrikimų pažinimas ir prevencijos / pagalbos būdų taikymas, menų terapijos metodų išmanymas – šią programą sudaro šios pagrindinės temos: • Vertybinis ugdymas dabarties meninio pažinimo kontekstuose; • Dažniausiai vaikystėje pasitaikantys vaikų raidos sutrikimai: prevencijos ir pagalbos būdai ugdymo procese; • Autistiškas vaikas tarp mūsų; • Menų terapijos metodų taikymas NVŠ veikloje
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861533534
Renginio vieta