hero

Dorinis ugdymas kitaip

Dorinis ugdymas kitaip

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
2023-09-18
Vytauto g. 84 - 115, Šiauliai
Programa skirta pristatyti mokyklos darbuotojams šiuolaikišką bei pozityvų požiūrį į dorinį ugdymą, pateikiant teorines ir praktines žaidybines, grupinio darbo ir individualios, savianalizės ir tiriamąsias bei kūrybines užduotis, leidžiančias geriau suprasti dorinio ugdymo svarbą šiandienoje, įsivardinti dorybes, jas susisteminti, analizuoti bei patraukliai perteikti jaunajai kartai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas irena.ramoniene@sa.vu.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 841595856
Renginio vieta