hero

Atnaujintos bendrosios muzikos programos įgyvendinimo teoriniai ir praktiniai aspektai

Atnaujintos bendrosios muzikos programos įgyvendinimo teoriniai ir praktiniai aspektai

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2023-09-14
Pakalnės g. 6 A, Šiauliai
Programa skirta bendrojo ugdymo mokyklų muzikos mokytojams, besirengiantiems dirbti pagal atnaujintą bendrąją muzikos dalyko programą. Dalyviams bus pristatoma bendrosios muzikos dalyko programos struktūra ir turinys, sąsajos su bendrosiomis kompetencijoms. Nagrinėjami individualiųjų programų principai, struktūra, rengimo strategija, aptariami ugdymo šaltiniai ir resursai, jų kūrybiško panaudojimo galimybės, muzikos mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimas, įtraukiojo ugdymo principo įgyvendinimo aktualijos ir tendencijos. Programa padės mokytojams patobulinti dalykines kompetencijas, reikalingas sėkmingam atnaujintos Muzikos bendrosios programos diegimui praktikoje, skatins dalintis gerąja patirtimi.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.verygiene@siauliai.lt
Renginio vieta