hero

Atnaujintas ugdymo turinys ir kompetencijomis grįstas ugdymas

Atnaujintas ugdymo turinys ir kompetencijomis grįstas ugdymas

Klaipėdos rajono švietimo centras
2023-09-19
Kvietinių g. 30, Gargždai
Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų programų (BP) kūrimas ir jų atnaujinimas – nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas. Pagrindinis atnaujintų Bendrųjų programų akcentas – kompetencijų ugdymas, kuris įgyvendinamas per visų dalykų pamokas. Mokymų metu aptariami visi Bendrųjų programų pokyčiai, kompetencijų ugdymu grįstos pamokos organizavimas: nuo pamokos uždavinio iki sėkmės kriterijų kūrimo. Programą sudaro 4 moduliai: 1. Bendrųjų programų atnaujinimas ir kompetencijomis grįstas ugdymas. 2. Kompetencijomis grįsta pamoka/veikla. 3. Kompetencijų įsivertinimas. 4. Ilgalaikis planavimas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861533534
Renginio vieta