hero

Vaiko gerovės komisijos veiklos praktika

Vaiko gerovės komisijos veiklos praktika

Prienų švietimo pagalbos tarnyba
2023-09-28
Kauno g. 1A, Prienai
Ugdymo įstaigose veikiančių Vaiko gerovės komisijų (toliau – VGK) veiklų planavimo, organizavimo ir įgyvendinimo kokybė yra svarbi net tik švietimo pagalbos gavėjams, o ir pačių VGK narių perdegimo prevencijai. VGK kiekvieną dieną sprendžia mokinių socialinių, ekonominių ir kultūrinių skirtumų keliamus iššūkius bei dėl mokinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (toliau – SUP) ar adaptacijos bendruomenėje sunkumų kylančias problemas, neatsižvelgiant į realius išteklius ir išorinės pagalbos stoką. Ši programa padės dalyviams saugiai reflektuoti įvairias jų patirtis, įgalins optimalų VGK narių bendradarbiavimą planuojant bei organizuojant VGK darbą. Pateikiamos praktinės rekomendacijos mokytojams, dirbantiems su SUP vaikais. Programa yra parengta remiantis darbo Vaiko gerovės komisijoje ir pagalbos pažeistiems / pažeidžiamiems mokiniams bei jų šeimoms patirtimi.
Papildoma informacija
Savivaldybė Prienų r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas o.radzvilaviciene@gmail.com
Renginio vieta