hero

Psichosocialinės aplinkos kūrinio ir darbo teisės kompetencijų organizacijoje tobulinimo programa

Psichosocialinės aplinkos kūrinio ir darbo teisės kompetencijų organizacijoje tobulinimo programa

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
2024-01-11
V. Kudirkos g., Naujoji Akmenė
Psichosocialinė rizika ir su darbu susijęs stresas yra viena didžiausių darbuotojų saugos ir sveikatos problemų, turinčių daug įtakos žmonių sveikatai. Psichosocialinės rizikos veiksnių vertinimas yra nuolatinių Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimų dalis. Vadovaujantis LR Darbo kodekso 30 str. 3 d. nuostatomis, darbdavys turi imtis visų būtinų priemonių smurto ir priekabiavimo prevencijai užtikrinti, informuojant darbuotojus apie psichologinio smurto ir priekabiavimo prevencines priemones, darbuotojų teises ir pareigas smurto ir priekabiavimo srityje. Darbuotojai turi žinoti psichologinio smurto ir priekabiavimo bei mobingo sąvokas, jų atpažinimo būdus. Kiekvienam darbuotojui privalo būti sudarytos saugios ir sveikos darbo sąlygos, neatsižvelgiant į įmonės veiklos ir darbo sutarties rūšį, darbuotojų skaičių, darbo aplinką, darbo pobūdį, darbo dienos ar pamainos trukmę, darbuotojo pilietybę, rasę, tautybę, lytį, seksualinę orientaciją, amžių, socialinę kilmę, politinius ar religinius įsitikinimus. Darbdavį tai įpareigoja atlikti Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas ir kiti teisės aktai. Naujieji Darbo kodekso pokyčiai yra susiję su modernesniu požiūriu į darbo aplinką, darbinių ir šeimyninių įsipareigojimų derinimą, todėl svarbu laiku įstaigų / organizacijų vadovus ir kitus administracijos darbuotojus supažindinti su įstatymo naujovėmis, tinkamu jų įgyvendinimu bei darbuotojų informavimu. Mokymų metu bus apžvelgiami svarbiausi Darbo kodekso pakeitimų aspektai, dalijimasis praktiniais patarimais. Programos dalyviai susipažins su smurto, priekabiavimo ir mobingo sąvokomis, jų atpažinimo būdais, galimomis smurto ir priekabiavimo formomis, prevencijos priemonėmis, pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarką, atsakomybe smurtavusiam darbuotojui, pagalba nukentėjusiam asmeniui ir pan., darbuotojų darbų saugos ir sveikatos reikalavimais bei nuolat besikeičiančio Darbo kodekso naujovėmis. Programą sudaro atskiri keturi moduliai, bendra trukmė 40 val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Akmenės r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lina.zubaviciene@jsscakmene.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 842556860
Renginio vieta