hero

„Ateities įgūdžių kursas“

„Ateities įgūdžių kursas“

VšĮ Trakų švietimo centras
2023-09-05
Birutės g. 46, Trakai
Kasdienė technologijų evoliucija sparčiai keičia pasaulį, kuriame gyvename. Tam, kad sėkmingai jame prisitaikytume, mums reikalingi nauji įgūdžiai, tarp kurių vis svarbesnį vaidmenį atlieka minkštosios kompetencijos. Pasak Pasaulio ekonomikos forumo automatizuotoms technologijoms vis sparčiau žengiant į darbo rinką, svarbiausiais dėmenimis tampa idėjos ir emocinis intelektas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas švietimui, kuris aktyviau lavintų kritinį mąstymą, problemų sprendimo įgūdžius ir kitas „minkštąsias“ žmogiškųjų išteklių savybes: laiko planavimas, streso valdymas, asmeninių talentų atskleidimas, emocinis intelektas, asmeninė lyderystė, efektyvi komunikacija, pokyčių valdymas, inovatyvus mąstymas, kūrybiškumas, prasmės ir vertės kūrimas, komandiškumas, asmeninis efektyvumas. Šios savybės jau dabar yra, bet ypatingai ateityje taps varomąją jėga ir bus labai reikalingos norintiems daugiau uždirbti, pritraukti finansavimą, sugeneruoti ir įgyvendinti patrauklias visuomenei idėjas. Švietimo sektorius ypatingai jautrus išorės pokyčiams, darbuotojų mikštųjų kompetencijų ir įgūdžių atnaujinimui. Atsižvelgiant į statistiką, dauguma šio sektoriaus darbuotojų yra moterys. Iš viešai prieinamų ES ir Lietuvos oficialių tyrimų ir statistikos darytinos išvados, kad moterys, lyginant su vyrais, vidutiniškai uždirba mažiau; lyčių teisių padėtis Lietuvoje yra prastesnė, lyginant su kitomis ES šalimis, o Lietuvos progresas lyčių lygybės srityje yra gan lėtas. WOW University vienas iš tikslų – mažinti lyčių atotrūkį verslumo, lyderystės, vadovavimo bei darbo srityse. Teikiamas projektas orientuotas būtent į švietimo sektoriuje vadybos darbą dirbančias moteris, jų skatinimą mokytis visą gyvenimą, įvairių žinių bei įgūdžių joms suteikimą, verslumo, lyderystės ir kompetencijų skatinimą bei įgijimą. Programos metu bus organizuojami 19 paskaitų, 16 akademinių valandų savarankiško (komandinio) darbo, 12 savaičių minkštųjų ateities įgūdžių kursai, kuriems pasibaigus tikėtina, kad būtent minkštuosius įgūdžius ir kompetencijas sustiprinusios pedagogės atras kūrybiškų būdų, kaip ir kokiomis inovatyviomis priemonėmis inicijuoti ir išlaikyti kokybiškas ugdymo paslaugas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta