hero

Komandinis darbas pedagogų tarpusavio paramai, tobulėjimui bei kūrybiškai refleksijai

Komandinis darbas pedagogų tarpusavio paramai, tobulėjimui bei kūrybiškai refleksijai

Kretingos rajono švietimo centras
2023-09-12
Miško g. 5, Kretinga
Vienas iš esminių modernios, besimokančios organizacijos bruožų yra komandinė veikla, produktyviai dalyvaujant pokyčiuose, juos valdant, kuriant organizacijos kultūrą, siekiant jos veiklos efektyvumo. Visi pedagogai dirba komandoje, nes komandinis darbas turi įtakos visai institucijos veiklai. Dirbant komandoje visų asmenų buvimas yra būtinas bendram tikslui įgyvendinti ir kiekvieno grupės nario individualiems poreikiams patenkinti. Veiksmingą komandinį darbą lemia bendras sprendimų priėmimas, pagarba vienas kitam, tolerancija, tikslingai panaudojami gebėjimai ir kompetencijos, gebėjimas profesionaliai įvertinti situaciją, atsakomybė už atliekamą darbą. Sėkmingas komandinis darbas institucijai suteikia galimybę tausoti laiko, materialinius bei žmogiškuosius išteklius, greičiau ir kokybiškiau atlikti užduotis, pasiekiama didesnio darbuotojų pasitenkinimo ir lojalumo savo institucijai. Komandoje intensyviai komunikuoti padės ir informacinės komunikacinės technologijos. Programos metu pedagogai įgis naujų ir pagilins jau turimas žinias, susipažins su naujausiais metodais ir įrankiais, sužinos būdų, kaip ne tik motyvuoti, įkvėpti save bei kolegas, mokinsis kaip susikaupti ir reflektuoti.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta