hero

Įtrauktis visiems: universalus ugdymo dizainas – sėkmės šaltinis

Įtrauktis visiems: universalus ugdymo dizainas – sėkmės šaltinis

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2023-09-12
Vytauto g. 32, Biržai
Įtraukiojo ugdymo tema labai aktuali Lietuvos švietimo kontekste. Siekiant užtikrinti visų mokinių galimybę gauti kokybišką išsilavinimą, šalis įsipareigoja vykdyti įtraukiojo ugdymo principus ir integruoti specialiųjų poreikių vaikus į ugdymo procesus. Visų vaikų įtraukimas į švietimo sistemą, suteikiant jiems vienodas galimybes ir palaikant jų skirtingus gebėjimus bei poreikius, tampa ne tik užduotimi bet ir moraliniu imperatyvu. Mokymo programa bus siekiama suteikti reikiamas žinias, įgūdžius bei praktikas dirbant su specialiųjų poreikių vaikais. Padėti specialistams atrasti, tobulinti, plėtoti įvairias mokymo strategijas, individualizuoti mokymo planavimą ir naudotis pagalbinėmis priemonėmis, siekint užtikrinti visų mokinių sėkmę.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta