hero

Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas netradicinėse aplinkose

Palankios ugdymosi aplinkos kūrimas netradicinėse aplinkose

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2024-01-04
Dariaus ir Girėno g., Radviliškis
Norint sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaiko ugdymui(si), reikia ieškoti būdų, kurie padėtų kiekvienam vaikui įgyti būtinų žinių, praktinių gebėjimų ir gyvenimui būtinų vertybinių nuostatų. Vienas iš tokių būdų – edukacinių programų integravimas į ugdymo procesą. Ekonomistai pastebėjo, kad vis didesnė pridedamoji vertė sukuriama kūrybos industrijų, kultūrinėse erdvėse. Kultūra iš „išlaikytinės“, „ekonomikos podukros“ pamažu virsta „ekonomikos varikliu“. Muziejų edukacinė programa – svarbi muziejaus veiklos dalis, kuri suteikia lankytojui galimybę patirti gilesnį pažinimą ir interaktyviai praleisti laisvalaikį. Aktyvūs užsiėmimai, kurių metu dalyviai turi progą reikšti savo meninius sugebėjimus, yra svarbūs, ypač vaikams, nes tai sustiprina jų informacijos pasisavinimą, tokiu būdu pasiekiami ne tik efektyvesni mokymosi rezultatai, bet ir paliekamas geras įspūdis apie vizitą muziejuje. Interaktyvus, aktyvus mokymasis skatina kūrybiškumą bei kuria pasitikėjimo ir svarbumo jausmą. Neformali muziejaus aplinka skatina ir įtraukia asmenines emocijas į besimokančiojo procesą, įkvepia kūrybiškumą, tokiu būdu padėdama geriau įsisavinanti ir įsiminti pateikiamas žinias, pereinama nuo pasyvaus prie aktyvaus mokymosi. Šiandien mokyklinis ugdymas suteikia tik labai siaurą patirties ir žinių kiekį, dažniausiai labai specializuotą ir specifišką, todėl jis turi būti derinamas su neformaliuoju švietimu, kad išugdytų visapusišką asmenybę. Muziejų lankymas šiuo metu yra įtraukiamas į formaliojo švietimo sistemą. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai numato dalį ugdymo proceso organizuoti ne pamokų forma, už mokyklos ribų: muziejuose, meno galerijose, gamtoje, lankytinose istorinėse vietose, įvairiose įstaigose ir kitose mokymuisi tinkamose erdvėse. todėl mokytojams svarbu susipažinti su muziejų edukacine veikla, aptarti mokymosi netradicinėse erdvėse galimybes. Suprasdami to svarbą, siekiame ugdymo procesą padaryti kūrybišką, įvairų, netradicinį, inovatyvų. Viena iš priemonių – aktyvus edukacinių programų naudojimas ugdymo procese. Programa papildys vietos istorijos žinių bagažą, praplės kultūrinį akiratį, sudarys sąlygas tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Programos metu dalyviai turės galimybę susipažinti su Anykščių regioninio parko, Gelgaudiškio dvaro, Skėmių traktieriaus, Tytuvėnų regioninio parko, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus edukacinėmis programomis, jų taikymo ir integravimo į ugdymo procesą galimybėmis bei svarba. Programos metu dalyviai ne tik įgis teorinių žinių, bet turės galimybę patys dalyvauti ir praktiškai susipažinti su edukacinėmis programomis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Radviliškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@radviliskiopc.lt
Renginio vieta