hero

Kompetencijomis grįstas mokymas/is

Kompetencijomis grįstas mokymas/is

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2024-01-12
S. Dariaus ir S. Girėno g., Šiauliai
Rengiantis 2023 m. rugsėjo 1 d. 1, 3, 5, 7 kl. atnaujintų ugdymo programų diegimui, pedagogui svarbu pasirengti kitaip dirbti klasėje. Kiekvienai mokyklai / jos vadovui, neperžengiant savo atsakomybės, svarbu kurti palankią mokytojo darbui pagal atnaujintas bendrąsias programas aplinką ir veikti kolegialiai su kitais, siekiant maksimalių vadybinių sprendimų. Švietimo įstaigoje siekiama įvertinti pasirengimą dirbti pagal atnaujintas BUP, norima pasinaudoti kolegų gerosiomis patirtimis. Programa suteiks žinių, padedančių užtikrinti sėkmingą atnaujinto ugdymo turinio (UTA) diegimą, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų ir pedagogų kompetencijų stiprinimą. Programos dalyviai pasidalins praktiniais įgūdžiais, dalyvaus diskusijose ir analizuos, kaip siekti geresnių darbo rezultatų bei sėkmingai valdyti iššūkius. Programa skirta ugdymo proceso tobulinimui, kaip nuoseklios veiklos, nukreiptos į aktyvų mokinio darbą, organizavimui. Tikimąsi, kad dalyvių įgytos žinios padės jiems pasiruošti dirbti pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Pedagogai patobulins vadybines bei pamokos planavimo kompetencijas, kurios leis pasiruošti darbui pagal naują ugdymo turinį. Numatomi pagrindiniai metodai: seminarai, diskusijos, seminarai-išvykos, kolegialusis mokymas(is) ir dalijimasis gerąja patirtimi, praktinis darbas, savarankiškas darbas, refleksijos.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@radviliskiopc.lt
Renginio vieta