hero

„Kiekviena mama tai gali“ – sveikos ir stiprios bendruomenės kūrimas

„Kiekviena mama tai gali“ – sveikos ir stiprios bendruomenės kūrimas

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2024-01-04
Studentų g. 65, Kaunas
Visuomenės raidos dėsningumai lemia, kad reikšmingos žmogiškosios patirtys daro įtaką mūsų veiklai, mąstymui, verčia keisti pažiūras ir perkainoti vertybes. Kaita neišvengiama visose mūsų kultūros srityse, tačiau švietimo, sporto ir socialinė sritis ypatingai reikalauja itin glaudaus bendradarbiavimo ir pastangų kuriant saugią, sveiką, sportišką moterų bendruomenę. Programa paskirtis - sukurti sveiką ir sportišką mamų/moterų bendruomenę. Praktikuojanti MamaNet moteris yra ne tik sportuojanti, bet ir priklausanti bendruomeninei sistemai, kuri suteikia daugiau galimybių nemesti sporto praktikos: tai įsitraukimas į bendruomenę, specifinių įgūdžių įsigijimas, galimybė užimti sprendimų priėmimo poziciją sporto sektoriuje. Programos pasiūlymas yra novatoriškas, nes siūlo platų patirčių spektrą, kuris nėra susijęs tik su tiksline sportuojančių moterų grupe, vyresnėmis nei 30 metų ar mamytėmis, bet apima visus šeimų vaidmenis ir suteikia didžiulę platformą įtraukti studentus, mokyklų mokinius, tėvelius. Todėl programa skatina lyčių lygybę, įtraukdama vaikus, tėčius, senelius, politikos formuotojus ir visuomenę. 2005 m. Izraelyje buvo įsteigtas didžiausias socialinis sporto Cachibol Mamanet judėjimas, prie kurio prisijungė CSTI (Austrija), Mamanet Cachibol lyga, Mamanet Austrija, Mamanet Italija ir Hopoel (Izraelis). Šis judėjimas skirtas būtent mamoms ir moterims nuo 30 metų. Mamanet veikia daugelyje šalių, kaip: Austrija, Italija, Graikija, Kipras, JAV, Suomija ir kt. O 2023 metų Pasaulio neprofesionalų sporto žaidynėse (WSG 2023) MamaNet cachibol buvo paskelbtas oficialia sporto šaka. Mamanet yra sporto ir bendruomenės derinys demonstruojantis sportinį meistriškumą, draugišką ir profesionalią konkurenciją, sąžiningą žaidimą ir fizinį aktyvumą. Vizija paprasta ir žemiška – visur, kur bus mamos, ten bus ir Mamanet lyga. Programa bus skirta įvairioms tikslinėms grupėms: 1. Mamanet MOKYMO KURSAS, skirtas sportininkams, pirmą kartą praktikuojanties Mamanet. 2. Mamanet LIETUVOS/ EUROPOS/ PASAULIO TURNYRAI, kuriuose dalyvauja sportininkės, treneriai, teisėjai ir sporto lyderiai. 3. RENGINIAI, skatinantys visuomenės socialinę įtrauktį ir lygias galimybes sporto srityje. Organizuojant nacionalinius turnyrus ir didelius sporto renginius visame pasaulyje, kuriant tarptautines tinklų platformas, įsitraukiant į ES projektus ir kuriant edukacines programas, yra vadovaujamasi vienu principu: sporto dvasia – vienybės dvasia. Šis MamaNet judėjimas – novatoriškas modelis, kuriuo siekiama pakeisti esamą moterų statusą sporto srityje. Pagrindinis prioritetas šiam tikslui pasiekti yra įtraukti kuo daugiau moterų į masinio sporto pasaulį, plėtoti ir aprėpti MamaNet judėjimą šalyse, kuriose jis jau egzistuoja, taip pat sukurti tokį judėjimą šalyse, kuriose jis dar naujas, tarp jų Lietuva. Programa orientuota į šias prioritetines kryptis: fizinė ir emocinė sveikata, socialinių kompetencijų ugdymas. Mamos gali tapti lyderėmis, kurios prisiima atsakomybę už savo gyvenimą, šeimą ir aplinką. Mamos yra sektinas pavyzdys. Jos plėtoja aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą savo šeimose. MamaNet judėjimo išskirtinumas tai, kad judėjimas leidžia mamoms atitrūkti nuo namų ruošos darbų ir kasdieninių rūpesčių bei susitelkti į save. Iš to ir kyla patirtis, kad mamos kuria šeimas, šeimos kuria bendruomenes, o bendruomenės kuria pokyčius. Komunikacijos ir sklaidos veikla, socialiniai tinklai (darbas kartu), edukacinis aspektas (kiekvienos komandos bendras vardiklis yra mamų vaikų mokykla), bendruomenės aspektas (jungtis mokyklų komandoms į bendrus turnyrus/renginius) – tai didžiausias skatinimas MamaNet judėjimo visoje Europoje, kurio pagrindas yra fizinis aktyvumas ir sveikatos stiprinimas, švietėjiška misija organizuojant įvairius renginius, skirtus sveikatos ugdymui ir stiprinimui, komandinei veiklai ir bendruomenės subūrimui.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@radviliskiopc.lt
Renginio vieta