hero

Švietimo inovatorių skaitmeninių kompetencijų tobulinimo programa, skirta skaitmeninio turinio integracijai į ugdymo procesą

Švietimo inovatorių skaitmeninių kompetencijų tobulinimo programa, skirta skaitmeninio turinio integracijai į ugdymo procesą

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2024-01-04
Maironio g., Kaunas
Skaitmeninės technologijos, net ir prieš Covid-19 pandemiją, jau keletą metų keičia mūsų požiūrį į mokymąsi ir pedagogiką. Naujos kartos mokiniai auga technologijų amžiuje, kur informacija yra prieinama tiesiogiai jų pirštų galiukais. Jie lankosi virtualiose klasėse, bendrauja per socialines medijas, žaidžia interaktyvius žaidimus ir mokosi interneto pagalba. Šie mokiniai turi kitokį mokymosi stilių, specifinius lūkesčius ir „technologinio amžiaus čiabuvių“ požiūrį į inovacijas. Antra, žaibiškai besivystant tokioms technologijomis kaip dirbtinis intelektas (DI), mūsų švietimo sistema turi būti pasirengusi ne tik mokyti naujos kartos mokinius, bet ir lavinti jų kritinį mąstymą, technologijų naudojimo etikos supratimą bei naujovių integravimą į klasikinius informacijos gavimo ir vartojimo būdus. Dirbtinis intelektas ir kitos technologijos gali teikti individualizuotą mokymą, analizuoti mokinių elgesį ir progresą realiu laiku, tačiau mokytojai turi būti pasirengę efektyviai naudoti šias technologijas, o kartais ir kritiškai vertinti jų teikiamą naudą. Be to, švietimo skaitmenizacija neapsiriboja tik technologijų įdiegimu. Ji taip pat apima naujų metodų ir strategijų kūrimą, kurie atitiktų šiuolaikinius iššūkius ir mokinių poreikius. Todėl pedagogų gebėjimai ir pasirengimas naudotis skaitmeninėmis technologijomis yra be galo svarbūs švietimo sistemos ateities perspektyvoje. Mokymai skirti stiprinti pedagogų skaitmenines kompetencijas, paskatinti ir sudaryti sąlygas pedagogams įsitraukti į technologinių inovacijų kūrimą, bandymą, naudojimo skatinimą ir suteikti platformą keistis gerąja patirtimi. Mokymų tikslinė auditorija – pedagogai-švietimo inovatoriai, kurie yra edukacinių technologijų (EdTech) entuziastai, naudojantys šias technologijas savo pedagoginėje veikloje, skatinantys ir populiarinantys jų naudojimą savo bendruomenėje, padedantys formuoti inovacijų kultūrą švietime ir vystyti gerųjų patirčių sklaidos praktiką. Tikimąsi, kad švietimo inovatoriai įgyta patirtimi dalinsis su kitais kolegomis pedagogais ir švietimo bendruomenės nariais
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@artxchange.lt
Renginio vieta