hero

Įtraukusis ugdymas-vertybė ir iššūkis bendruomenei

Įtraukusis ugdymas-vertybė ir iššūkis bendruomenei

Visagino švietimo pagalbos tarnyba
2024-01-02
Draugystės g. 12, Visaginas
Šiuo metu visa švietimo sistema ruošiasi didžiuliam iššūkiui-DUP turinčių mokinių ugdymui bendrose švietimo įstaigų klasėse ir grupėse. Tyrimai atskleidžia, jog įtraukusis ugdymas gerina visų, ne tik SUP turinčių, mokinių pasiekimus, stiprina gebėjimą bendradarbiauti, kuria atviresnę visuomenę. Įtraukiojo ugdymo pokyčiai teoriškai skamba labai patraukliai, tačiau realybėje ugdymo įstaigos susiduria su daugybe iššūkių. Programa parengta atsižvelgiant į 2023-2025 m. antrąją kvalifikacijos tobulinimo sritį ir yra skirta plėtoti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei neformaliojo ugdymo pedagogų žinias apie įtraukųjį ugdymą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Visagino sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laima.samataviene@visaginospt.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061388726
Renginio vieta