hero

Šiuolaikinė pamokos vadyba ir kolegialus bendradarbiavimas

Šiuolaikinė pamokos vadyba ir kolegialus bendradarbiavimas

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
2024-01-08
V. Dambrausko g., Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Programos tikslas – tobulinti pedagogų didaktines ir bendrąsias kompetencijas, kurti tvarią partnerystę ir bendradarbiavimu grindžiamą mokinio asmenybės ūgtį. Programos uždaviniai: 1. Plėtoti mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant vadybinių gebėjimų tobulinimo, ko-kybiško ugdymo bei mokinių pažangos ir į(si)vertinimo pasiekimų procesui užtikrinti (1 modulis). 2.Sudaryti mokyklų komandoms galimybes praktiškai išbandyti planuoti pamokos formuojamojo vertinimo strategijas ir procedūras (2 modulis). 3. Skleisti savo ir kitas gerosios patirties praktikas mažiau patirties turinčioms mokytojų bendruomenėms (3 modulis). I modulis „Šiuolaikinės pamokos vadyba“. II modulis „Šiuolaikinė pamoka – aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis“. III modulis „Pamokų tobulinimas kokybės vadybos sistemos darbo grupėse ir mokytojų dalykininkų komandose“
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Šiaulių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimopagalba@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 841580813
Renginio vieta