hero

Mokinių kompetencijų ugdymas geografijos pamokose

Mokinių kompetencijų ugdymas geografijos pamokose

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centras
2024-01-03
P. Širvio g. 1, Rokiškis
Programą sudaro moduliai: Kūrybiškumo kompetenciją ugdantys mokymo/si metodai ir jų praktiniai aspektai; Skaitymo strategijų taikymas geografijos pamokose; Kritinio mąstymo ir problemų sprendimo kompetencijų ugdymas geografijos pamokose; Kaip motyvuoti mokinius: metodai ir formos
Papildoma informacija
Savivaldybė Rokiškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas dalia.valskiene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845871284
Renginio vieta