hero

Efektyvus ir kūrybiškas STEAM ir informatinio mąstymo ugdymas pamokose

Efektyvus ir kūrybiškas STEAM ir informatinio mąstymo ugdymas pamokose

Kretingos rajono švietimo centras
2024-01-04
H. Manto g. 84, Klaipėda
Šalies švietimo strategai STEAM ugdymą paskelbė prioritetine švietimo sritimi. STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste. STEAM ugdyme akcentuojamas kūrybiškumas ir techninė kūryba kaip tarpdisciplininė prieiga, ją racionaliai derinant su atskirų mokomųjų dalykų ypatumais. Pastaruoju metu raidė A santrumpoje STEAM yra vartojama platesne nei menas / dizainas prasme: A – visos kitos disciplinos (angl. „All other diciplines“). Mokiniai Lietuvoje nepakankamai dirba su užduotimis, kurios skirtos mokinių praktiniams gebėjimams ugdyti, integruojant įvairių dalykų žinias ir gebėjimus, kūrybišką ir kritinį mąstymą, kurie būtini ateities kartoms, nes STEAM dalykų mokytojams nepakanka motyvacijos ir patirties vykdyti praktines ugdymo(si) veiklas, todėl siekiant užtikrinti kokybišką STEAM ugdymą svarbu sudaryti sąlygas mokytojams tobulinti kompetencijas, kurios būtų pritaikomos kasdieniame mokytojų darbe, ypač akcentuojant integruotų ir praktinių veiklų būtinumą. Ši programa parengta siekiant padėti mokytojams sėkmingai integruoti STEAM disciplinas į savo pamokų turinį. Informatinio mąstymo taikymu STEAM ugdymo kontekste siekiama padėti pedagogams planuoti klasės veiklas, parinkti tinkamas ugdymo praktikas, siekiant sudominti, motyvuoti ir įtraukti mokinius. STEAM ugdymas ir informatinis mąstymas suteiks šiuolaikiniams mokiniams būtinų analizės, problemų sprendimo ir kūrybiškumo įgūdžių. Programa skirta pradinio ugdymo ir STEAM dalykų mokytojams.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta