hero

Mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų gerinimo būdai bei metodai (STEAM). Lenkijos patirtis

Mokinių matematikos ir gamtos mokslų pasiekimų gerinimo būdai bei metodai (STEAM). Lenkijos patirtis

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2024-01-02
Pakalnės g. 6 a, Šiauliai
Programa yra parengta siekiant organizuoti tarptautinę stažuotę, kurioje dalyvautų įvairių sričių specialistai (mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai), siekiant susipažinti su priimančios/stažuotės mokyklos politika, mokymo įstaigomis besispecializuojančiomis STEAM ugdyme, jų darbo metodais, būdais, naudojamomis priemonėmis vedant STEAM pamokas, didesnį dėmesį skiriant gamtos ir tiksliesiems mokslams. Stažuotės dalyviai, bendradarbiaudami su Lenkijos Liublino miesto stažuotės koordinatoriumi, tris dienas dalyvaus mokyklų organizuojamose veiklose, stebės STEAM pamokų įrašus, susitiks su metodinėmis grupėmis, susipažins su netradicinėmis mokymosi aplinkomis, įvertindami jų teigiamą poveikį mokymosi procesui. Stebės kaip sudaromos sąlygos mokiniams pamokų metu ar po jų atlikti tyrimus, konstruoti, modeliuoti ir susipažinti su mokslo inovacijomis, kūrybiškai sprendžiant iškilusias problemas. Analizuos kaip bendradarbiaujant mokslininkams, savivaldybėms, verslininkams, sudaromos sąlygos mokiniams pamokų metu ar po jų atlikti tyrimus, konstruoti, modeliuoti ir susipažinti su mokslo inovacijomis, kūrybiškai sprendžiant iškilusias problemas. Įvertinsime tiriamąjį mokymąsi už klasės ribų, lauke.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.verygiene@siauliai.lt
Renginio vieta