hero

Veiksminga švietimo lyderystė

Veiksminga švietimo lyderystė

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2024-01-03
Josvainių g. 40, Kėdainiai
2023 m. pradėtas įgyvendinti Kėdainių TŪM pažangos planas, kurio tikslas – gerinti mokinių pasiekimus, sukuriant šiuolaikiškas ir inovatyvias ugdymo(si) sąlygas ir aplinkas. Vienas iš uždavinių šiam tikslui pasiekti yra siekis įgalinti ir sustiprinti mokyklų bendruomenių lyderystę, veikiant kartu dėl kiekvieno mokinio sėkmės. Švietimo įstaigų vadovų vaidmuo įgyvendinant šį uždavinį yra labai reikšmingas. Mokymų programa skirta mokyklų vadovams, siekiant suteikti žinių apie strateginio valdymo sritis, pokyčių planavimą ir valdymą, bendradarbiavimą ir sąveiką organizacijoje, komandinį darbą. Mokymų dalyviai gebės atskleisti ir i?veiklinti unikalius kiekvieno žmogaus gebėjimus komandoje, efektyviai motyvuoti darbuotojus, stiprinti jų atsakomybę už darbo rezultatus. Mokymų programos trukmė – 48 val. Iš jų trys sesijos: • pokyčių planavimas ir valdymas rengiant strateginį planą (16 val.); • strateginio ir metinio veiklos planų įgyvendinimas (16 val.); • komunikacija ir jos svarba - mokyklos vadovo vaidmenys, veiksmai, būdai (16 val.). Mokymų programa parengta atsižvelgiant į Kėdainių TŪM pažangos planą. Programoje numatyti mokymų turinį atitinkantys aktyvaus mokymosi metodai, kiekvienoje mokymosi sesijoje numatyti refleksijos būdai. 70 proc. mokymų programos sudaro kontaktinis, į praktinę veiklą orientuotas mokymas, o 30 proc. – nuotolinis mokymas. Mokymų dalyviai pagilins asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, vadovavimo žmonėms ir komunikavimo kompetencijas. Tikėtina, kad programos įgyvendinimas įgalins ir sustiprins mokyklų bendruomenių lyderystę, veikiant kartu dėl kiekvieno mokinio sėkmės.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas robertas.bilvinas@centras.kedainiai.lm.lt
Renginio vieta