hero

Psichologiniai ir socialiniai iššūkiai įtraukioje mokykloje

Psichologiniai ir socialiniai iššūkiai įtraukioje mokykloje

Visagino švietimo pagalbos tarnyba
2024-01-08
Draugystės g. 12, Visaginas
Mokyklos ruošiasi didžiuliam iššūkiui – SUP turinčių mokinių ugdymui bendrose švietimo įstaigų klasėse ir grupėse. Įtraukiojo ugdymo pokyčiai teoriškai skamba labai patraukliai, tačiau realybėje ugdymo įstaigos susiduria su daugybe iššūkių. Vis dar išlieka problema tiek mokyklų vadovų, mokytojų, tiek mokyklų bendruomenių nuostatos, kad asmens individualūs poreikiai yra asmens trūkumas. Būtina keisti nuostatas taip, kad mokinių įvairovė būtų laikoma vertybe, skatinanti įtraukiąją lyderystę, kai visos suinteresuotosios šalys yra palaikomos bendradarbiaujant, vertinant įvairovę ir užtikrinant, kad visi besimokantieji, įskaitant labiausiai pažeidžiamus, gautų aukštos kokybės išsilavinimą. Nuostatų keitimas neatsiejamai susijęs su profesiniu tobulėjimu, kompetencijų ugdymu bei nuolatine parama pokyčiams įgyvendinti. Programa parengta atsižvelgiant į 2023-2025 m. antrąją kvalifikacijos tobulinimo sritį ir yra skirta plėtoti pedagogų žinias apie įtraukiojo ugdymo pokyčius.
Papildoma informacija
Savivaldybė Visagino sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laima.samataviene@visaginospt.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061388726
Renginio vieta