hero

Mokyklų vadovų ir pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimas diegiant muzikinio švietimo sistemos pokyčius

Mokyklų vadovų ir pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimas diegiant muzikinio švietimo sistemos pokyčius

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-01-15
Vytauto pr. 44, Kaunas
Programoje aptariami aktualūs šiandienos muzikinio švietimo sistemos pokyčiai, akcentuojama formalųjį ugdymą papildančių švietimo įstaigų konsultavimo galimybių, gerosios patirties sklaidos, informavimo bei bendradarbiavimo su formalaus ugdymo švietimo įstaigomis svarba, iškylančios problemos, jų sprendimo būdų paieška. Pučiamųjų instrumentų, fortepijono, akordeono meistriškumo pamokas ves pedagogai, turintys didelę koncertinę-konkursinę patirtį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, gerąja pedagogine patirtimi pasidalins Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos pedagogai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvydas.bakutis@kaunosic.lt
Renginio vieta