hero

Mindfulness, dėmesingo įsisąmoninimo, mokymosi judant metodų sąveika bei taikymas organizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procesą

Mindfulness, dėmesingo įsisąmoninimo, mokymosi judant metodų sąveika bei taikymas organizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procesą

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
2024-01-19
Pakalnės g. 6 a, Šiauliai
Mokytojams (dirbantiems pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą) bus suteiktos žinios ir įgūdžiai susiję su pagrindine mokytojo ugdomąja veikla – kaip, pasitelkiant mindfulness, dėmesingo įsisąmoninimo, ir mokymosi judant praktikas bei metodikas: lavinti vaiko pažintinius procesus, didinti vaikų mokymosi motyvaciją, įsitraukimą į ugdymo(si) procesą, mokyti nusiraminimo, dėmesio sutelkimo, žinių įtvirtinimo. Dalyviams bus pateikta teorinių žinių, praktinių veiklų pavyzdžių ir praktinių technikų, kurių dėka lavėja bendroji ir smulkioji vaikų motorika, girdimasis suvokimas, atmintis, garsinės analizės ir sintezės, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, gerėja socialinis emocinis elgesys, savireguliacija, dėmesingumas ir gebėjimas išlaikyti dėmesį. Mokytojai įgis žinių, sužinos idėjų ir pavyzdžių, kokius metodus taikyti, kai vaikai pavargę, nuliūdę, išsiblaškę, negeba sukaupti dėmesio, nenustygsta vietoje ir/ar trukdo aplinkiniams. Mokymų metu bus skatinamas dalyvių kūrybinis mąstymas. Programa aktuali ir reikalinga todėl, kad mokytojai: 1) susipažins kas yra ir kuo naudingas mindfulness, dėmesingas įsisąmoninimas; 2) sužinos kaip nuraminti savo mintis pasitelkus mindfulness, dėmesingo įsisąmoninimo, praktikas ir technikas; 3) išmoks mindfulness, dėmesingo įsisąmoninimo, praktikų, technikų ir metodikos taikymo vaikams būdų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.verygiene@siauliai.lt
Renginio vieta