hero

Projektinis ir probleminis mokymosi metodai sėkmingai STEAM integracijai

Projektinis ir probleminis mokymosi metodai sėkmingai STEAM integracijai

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2024-01-16
Vytauto g. 32, Biržai
Švietimo bendruomenėje akcentuojamos sąvokos: STEM ir STEAM ugdymas, STEAM mokyklos, STEAM neformalus vaikų švietimas. Šalies strateginiuose dokumentuose siekiama skatinti inovacijų kultūrą. Švietimo ir mokslo ministerijos prioritetai apima kūrybingą asmenybės ugdymą, Bendrojo ugdymo aplinkos atnaujinimą, STEAM gebėjimų ugdymą, kompetencijų integraciją ir mokinio pasiekimų vertinimo sistemų kūrimą. Tačiau švietimo bendruomenei dar trūksta aiškaus ir vieningo požiūrio į tai, kas yra tas STEAM. Šiuo metu svarbu keisti mokytojų požiūrį – įgyvendinant atnaujintas bendrąsias programas ugdyti mokinių kompetencijas taikant integralius ir tarpdisciplininius mokymo metodus. STEAM ugdymas yra svarbus siekiant šio tikslo, nes jis skatina integralų ir tarpdisciplininį požiūrį į mokymą, leidžiant mokiniams kurti žinias ir taikyti jas gamtos moksluose, matematikoje, technologijose, menuose ir inžinerijoje, realiame pasaulyje, akcentuojant problemų sprendimą ir kūrybiškumą, įgyjant gyvenimui aktualių gebėjimų ir kompetencijų. STEAM ugdymo programos taip pat stiprina mokytojų profesines ir skaitmenines kompetencijas bei prisideda prie inovacijų kultūros formavimo švietimo įstaigoje ir sistemoje. Įgyvendinant programą siekiama įgalinti mokytojus aktyviau skatinti mokinių domėjimąsi STEAM dalykais ir gebėjimą spręsti realaus pasaulio problemas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta