hero

STEAM mokytojų praktikos verslo įmonėse

STEAM mokytojų praktikos verslo įmonėse

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2024-01-27
Kniaudiškių g. 40, Panevėžys
Programa siekiama tobulinti pedagogų dalykines, didaktines ir bendrąsias kompetencijas, kurios labai aktualios, siekiant sudominti mokinius gamtos mokslais ir ugdant būtinas XXI a. kompetencijas. Programoje pedagogai bus supažindinami ir išbandys yra daug priemonių ir veiklų, kurios padės mokykloms sklandžiau organizuoti tyrinėjimu grįstą ugdymą, skatinantį problemų sprendimo bendradarbiaujant kompetencijų ugdymą. Mokymų metu dalyviai išbandys inovatyvias mokymo priemones, praktiškai išbandys STEAM APC laboratorijų priemones, susipažins su galimybėmis, bei realiu praktiniu panaudojimu ugdymo procese. Išbandys taikomąsiais programėles, tinkančias tyrinėjimo, problemų sprendimo, pažinimo, kurybiškumo kompetencijoms ugdyti nuotoliniu būdu. Programoje akcentuojamas integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, matematikos, technologijų ir inžinerijos kontekste, taikant aktyvaus ugdymo metodus, paremtus tyrinėjimu, eksperimentais, problemų sprendimu bendradarbiaujant, kūrybiškumu ir technine kūryba. Reikalingumas. Atnaujintose Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programose ir visuose valstybės strateginiuose dokumentuose atkreipiamas dėmesys į gamtos, matematikos, technologinių, inžinerinių mokslų (STEAM) svarbą. Siekiant skatinti inovacijų kultūros formavimąsi Lietuvoje, yra išryškinti STEAM ugdymo ekosistemos plėtra, į inovacijas ir kūrybiškumą nukreiptas ugdymas, mokslo ir verslo bendradarbiavimo svarba. Visame pasaulyje švietimo sistemos labai svarbiu įvardija mokinių domėjimąsi STEAM mokslais ir dėl to labai svarbu, kad mokytojai taip pat įgytų STEAM ugdymui ir XXI a. aktualias kompetencijas, kad pilnaverčiai tai pritaikytų ugdymo procese. Būtina ieškoti naujų būdų ir metodų, aptarti, kaip pritaikyti turinį ir gebėjimus realių problemų sprendimui sukuriant tikrovišką rezultatą (produktą arba paslaugą), tam labai svarbus įvairių veikėjų įsitraukimas ir visapusiškas bendradarbiavimas. Todėl programoje yra numatyta bendros veiklos su inovatyviomis verslo įmonėmis. Programos trukmė – 24 akademinės valandų (9 ak.val.- teorija, 9 ak. val. praktinio darbo įvairiose įmonėse, STEAM atviros prieigos centruose, ar aukštųjų mokyklų laboratorijose ir 6 ak. val. savarankiško darbo) . Programą sudaro trys sesijos (moduliai). Prieš kiekvieną sesiją programos dalyviai gaus savarankiško pasirengimo užduotis. Programos dalyviams dalyvavusiems programoje, atlikusiems praktines ir savarankiško darbo užduotis, išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gailute.toleikiene@radviliskiopc.lt
Renginio vieta