hero

Mokyklų veiklų (lyderystės, kultūrinio ugdymo, STEAM ugdymo, įtraukiojo ugdymo) koordinatorių vadybos kompetencijų stiprinimas

Mokyklų veiklų (lyderystės, kultūrinio ugdymo, STEAM ugdymo, įtraukiojo ugdymo) koordinatorių vadybos kompetencijų stiprinimas

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2024-01-26
Vytauto g. 32, Biržai
Švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ tikslas – mažinti mokinių pasiekimų atotrūkius ir sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(-si) sąlygas kiekvienoje savivaldybėje. Šia programa siekiame, kad kiekvienas Lietuvos vaikas turėtų galimybę mokytis šiuolaikiškoje ir atviroje mokykloje. TŪM programą sudaro mokyklų tobulinimo sritys, kurios aktyviai sąveikauja viso projekto eigoje: lyderystė veikiant, kultūrinis ugdymas, įtraukusis ugdymas, STEAM ugdymas bei tinklaveika. Ši 40 val. mokymų programa skirta mokyklų įgyvendinančių TŪM programą, veiklų (lyderystės, kultūrinio ugdymo, STEAM ugdymo, įtraukiojo ugdymo) koordinatorių vadybos kompetencijų stiprinimui. Įgytos/tobulintos kompetencijos leis efektyviau koordinuoti veiklas ir pagerinti mokyklų veiklų kokybę ir efektyvumą. Ši programa taip pat skatina nuolatinį profesinį tobulėjimą ir mokymąsi, suteikdama galimybes koordinatoriams dalintis gerąja patirtimi, mokytis vienas iš kito ir taikyti naujas žinias praktikoje. Toks bendradarbiavimas ir mokymasis yra būtini norint užtikrinti aukštą ugdymo kokybę ir atitikimą šiuolaikiniams iššūkiams. Mokymai sudaro galimybes programos dalyviams ne tik tobulinti savo kompetencijas, bet ir formuoja gerąją praktiką ir poveikį bei padeda užtikrinti, kad mokyklos galėtų efektyviai reaguoti įb besikeičiančias švietimo aplinkos sąlygas. Įgyvendinus šią programą, tikimasi, kad mokyklų veiklų koordinatoriai taps dar labiau įtraukūs, atsakingi ir novatoriški savo veikloje, taip pat įgys naujų įžvalgų ir įgūdžių.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta