hero

Krizių įveikos galimybių stiprinimas ir psichologinio atsparumo didinimas mokyklos bendruomenėje

Krizių įveikos galimybių stiprinimas ir psichologinio atsparumo didinimas mokyklos bendruomenėje

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-01-23
Vytauto pr. 44, Kaunas
Gyvenimo iššūkiai ir sunkumai, kritiniai įvykiai ir įvairios traumuojančios patirtys yra natūrali mūsų gyvenimo dalis. Įveikdami sunkumus mes augame ir bręstame, ugdome gebėjimus juos įveikti, padėti sau ir kitam. Tačiau kartais sunkumai gali peržengti mūsų galimybių su jais susidoroti ribas, neigiamai paveikti sveikatą, socialinį funkcionavimą, gyvenimo kokybę. Asmens ir bendruomenės gebėjimas įveikti sunkumus gali būti ugdomas. Mokykla yra vieta, kur gali būti sėkmingai ugdomi ir puoselėjami jos bendruomenės narių psichologinio atsparumo įgūdžiai. Kvalifikacijos tobulinimo „Krizių įveikos galimybių stiprinimas ir psichologinio atsparumo didinimas mokyklos bendruomenėje“ (40 val.). Programą sudaro 5 moduliai (seminarai) po 8 val.: 1. Smurto problemų sprendimas mokykloje: reagavimas, atsakomybių ribos. 2. Stresas, emocinės krizės ir emocinės paramos galimybės sunkumus išgyvenantiems vaikams ir suaugusiems. 3. Savižudybių prevencijos kryptys ir galimybės mokykloje. Savižalos problema. 4. Mokyklos bendruomenės pasirengimas didelio masto kritiniams įvykiams: pagalbos planavimas ir teikimo ypatumai. 5. Pedagogų emocinis atsparumas, profesinis perdegimas ir savipagalbos galimybės.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas silvija.jockute@kaunosic.lt
Renginio vieta