hero

Įtraukusis ugdymas šiandienos ir ateities mokykloje

Įtraukusis ugdymas šiandienos ir ateities mokykloje

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-01-24
Vytauto pr. 44, Kaunas
Kvalifikacijos tobulinimo programoje ne menkesnis dėmesys skiriamas sėkmingam ugdymo turinio pritaikymui bei alternatyviems ugdymo metodams. Mokykla turi išnaudoti informacines ir komunikacines technologijas, suteikiančias galimybę mokytis klasėje ar nuotoliniu būdu. Informacinės technologijos praplečia pagalbos būdus SUP turintiems mokiniams. Tikėtina, kad baigę programą dalyviai geriau supras įtraukiojo ugdymo reikšmę ir principus, įgis gebėjimų planuoti ir organizuoti mokinių mokymą(si), pasitelkę inovatyvius metodus sklandžiau mažins SUP turinčių mokinių atskirtį. Taikys įvairesnes kompetencijų ugdymo ir vertinimo metodikas, bus pasirengę dalintis įgyta patirtimi su kolegomis. Kvalifikacijos tobulinimo „Įtraukusis ugdymas šiandienos ir ateities mokykloje“ (40 val.) programą sudaro 5 moduliai (seminarai) po 8 val.: 1. Įtraukusis ugdymas – kokybiškas, personalizuotas, atitinkantis galias ir poreikius. 2. Negalią turinčių vaikų įtrauktis. 3. Kaip įgalinti gabų ir talentingą vaiką? 4. Pirmieji 10 žingsnių integruojant kitakalbius, daugiakalbius, nekalbančius į klases. 5. Ateities mokyklos vizija. Dirbtinio intelekto, informacinių technologijų reikšmė. Įtraukiojo ugdymo perspektyvos.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas silvija.jockute@kaunosic.lt
Renginio vieta