hero

Mokymai pedagogams apie STEAM taikymą priešmokykliniame, pradiniame ir pagrindiniame ugdyme

Mokymai pedagogams apie STEAM taikymą priešmokykliniame, pradiniame ir pagrindiniame ugdyme

VšĮ Mokymosi mokykla
2024-01-04
Dariaus ir Girėno g. 16, Seda, Mažeikių r. sav.
Iš besimokančiųjų vis dažniau reikalaujama apibendrinti didelius informacijos kiekius ir taikyti tarpdisciplinines žinias sprendžiant sudėtingas realaus pasaulio problemas. Kompleksinis problemų sprendimas laikomas svarbiausiu XXI a. tarpdalykiniu gebėjimu. Tačiau didžioji dalis formaliojo ugdymo tradiciškai remiasi žinių skirstymu į atskiras dalykines sritis. Nors žinių skirstymas į disciplinas yra palankus moksliniams tyrimams, jis atitraukia formalųjį švietimą nuo realaus pasaulio, o tai reiškia, kad besimokantieji gali nesugebėti pritaikyti įgytų žinių praktiniams klausimams spręsti. Tai savo ruožtu lemia „nenaudingų žinių“ reiškinio atsiradimą. STEM švietimui, grindžiamam tarpdisciplininiu mąstymu, skiriama daug dėmesio dėl to, kad jis orientuotas į mokinių gebėjimo spręsti sudėtingas ir realias problemas ugdymą. Ypač vizualiųjų menų srityje STEAM mąstymas gali būti naudojamas tarpdalykinei ir kūrybinei kompetencijai palaikyti, o STREAM (dar ir pridedamas „Skaitymas“).
Papildoma informacija
Savivaldybė Mažeikių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lukas@ugdymomeistrai.lt
Renginio vieta