hero

Veiksmingas įtraukiojo ugdymo užtikrinimas

Veiksmingas įtraukiojo ugdymo užtikrinimas

Mažeikių švietimo centras
2024-01-18
Ventos g., Mažeikiai
Per pastaruosius šešiasdešimt metų visame pasaulyje socialinėje ir švietimo srityje įvyko daug pokyčių. Vienas iš jų – tradicinės ugdymo paradigmos virsmas į besimokantįjį orientuotą ugdymą, į pagarbą asmenybei, skirtybių pripažinimą, toleranciją. Įvairios tarptautinės organizacijos, formuojančios tarptautinę švietimo politiką (UNESCO, Jungtinių Tautų Organizacija, Europos specialiojo ir įtraukiojo ugdymo plėtros agentūra ir kt.), įtraukųjį ugdymą apibūdina kaip nuolat besikeičiantį procesą, kuriuo siekiama užtikrinti kokybišką ugdymąsi visiems visuomenės nariams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos. Šiandien pripažįstama, kad įtraukties sąvoką reikėtų vartoti kalbant ne tik apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius ugdytinius, bet ir apie kitus besimokančiuosius, kurie gali būti pažeidžiami dėl savo skirtybių ir dėl jų diskriminuojami. Įtraukusis ugdymas reiškia mokyklos pasirengimą priimti visus besimokančiuosius, nepaisant jokių individualių ypatybių, kliūčių ar sunkumų, ir užtikrinti efektyvų ugdymąsi. Taikant įtraukiojo ugdymo praktikas visoje mokyklos veikloje, daugiausiai klausimų kyla mokytojui: kaip planuoti ir organizuoti pamoką, kad būtų atsižvelgiama į kiekvieno mokinio poreikius, gebėjimus, galimybes? Ši programa yra skirta pamokos planavimo tobulinimui, pradedant asmeniniu kiekvieno mokinio laukiamo rezultato planavimu pagal pateiktus pamokos vertinimo kriterijus ir baigiant individualiu kiekvieno mokinio sėkmės pamatavimu pamokoje. Besimokydami įvairių dalykų mokytojai turės galimybių įsigilinti į diferencijavimo, individualizavimo ir suasmeninimo skirtumus, įgyti teorinių žinių ir pabandyti praktiškai, kaip galima planuoti ir organizuoti pamoką skirtingų gebėjimų mokiniams pagal įtraukiojo ugdymo sampratą. Programoje yra skiriamas dėmesys specialiųjų poreikių mokinių ugdymo ypatumams
Papildoma informacija
Savivaldybė Mažeikių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas l.jautake@scmazeikiai.lt
Renginio vieta